Ateliér Ing. Michaela Balíka, CSc.​

  • Projekční činnost sanací
  • Průzkumy a návrhy odvlhčení zdiva
  • Autorský dozor prací

V oboru od roku 1998

Ateliér pro návrhy sanace zdiva a ochrany fasád vznikl již v roce 1998. Má bohaté zkušenosti se zpracováním průzkumů a následné projektové dokumentace pro sanaci vlhkosti všech typů staveb, zejména historických a památkově chráněných objektů.

Záruka za návrh

Při své práci vycházíme z dlouhodobě ověřených metod, které zároveň respektují historické hodnoty staveb. Za své návrhy poskytujeme plnohodnotnou záruku a během provádění prací vykonáváme autorský dozor. Součástí zpracovaných projektů jsou také odhady a kalkulace nákladů na zvolené sanační práce a na žádost investora i doporučení vhodných specializovaných firem.

Projekční práce

V ateliéru zpracujeme podrobný projekt dle zadání. Jeho součástí je přesný popis jednotlivých prací, jejich časová posloupnost i náročnost, včetně odhadu nákladů na jednotlivé práce.

ateliér Michaela Balíka

O ateliéru

Ateliér pod vedením Ing. Michaela Balíka CSc. zpracovává průzkumy a návrhy sanace všech typů budov a jejich zdiva. Tým profesionálů a zkušených odborníků ve svém oboru spolehlivě doporučí nejvhodnější řešení pro odstranění konkrétního problému.

Kontakt

Na základě vaší žádosti zpracujeme průzkumy a návrhy sanace všech typů budov.