Publikace

Knihy a publikace Ing. Michaela Balíka, CSc.

Ing. Michael Balík, CSc. je uznávaným autorem a spoluautorem odborných publikací v oboru odvlhčování staveb a je předsedou České společnosti pro odvlhčování staveb ČSSI.

Specializací Michaela Balíka je poté ochrana historických staveb především proti vodě a sanace. Odvodňování je jedním ze zásadních faktorů při opravách zejména stovky let starých budov.

Odborné rady a jeho zkušenosti můžete nalézt například v publikacích „Odvodnění domu”, nebo „Ochrana proti vodě”…

Kromě oprav památek byl MIchael Balík taktéž expertem Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a více než 20 let se jakožto významný odborník na egyptologii se zůčastnil expedic, při kterých navrhoval a realizoval rekonstrukce staroegyptských staveb. Právě těmto tématům se Michael Balík věnuje ve svých populárně-naučných a odborných knihách. K tomuto tématu vydal například publikace „Mastaba”, „Egypt”.

ODVLHČOVÁNÍ STAVEB

Kniha pro projektanty, architekty i studenty středních a vysokých škol přináší informace o komplexních návrzích sanací. Kniha nabízí podrobnou charakteristiku, vytipování kladů a záporů navržených sanačních metod.
Kde knihu koupit?

SKLEPY

Publikace popisuje typy suterénů, jejich orientaci vůči nadzemním částem stavby z hlediska konstrukce a dispozice. Zabývá se zejména jejich závadami z hlediska stavebního statického a vlhkostního a navrhuje konkrétní možnosti oprav.
Kde knihu koupit?

VYSUŠOVÁNÍ ZDIVA II

Publikace navazuje na teoretický titul Vysušování zdiva. Na praktických příkladech jsou zde zhodnoceny navrhované úpravy s důrazem na závady návrhů. U vybraných závad jsou vždy navržena správná řešení.
Kde knihu koupit?

EGYPT

Výpravná fotografická kniha připomíná činnost autora při expedicích egyptologického ústavu. Naleznete v ní ukázky z práce archeologů, prostředí křesťanských měst a poutních míst, ale i dnešní islámský Egypt s jeho honosnými paláci a mešitami.
Kde knihu koupit?

ODVODNĚNÍ DOMU

Publikace se zabývá nejen úpravami stávajících odvodňovacích systémů, ale přináší také návody, jak navrhovat a realizovat nové efektivní způsoby odvodnění stavby. Zaměřuje se zejména na anglické dvorky, drenáže a vzduchové dutiny.
Kde knihu koupit?

VYSUŠOVÁNÍ ZDIVA

Publikace čtenáře provede úskalími při problému se vznikem vlhkosti ve zdivu. Zároveň nabízí v praxi osvědčená řešení a zdůrazňuje výhody a nevýhody jednotlivých odvlhčovacích metod.
Kde knihu koupit?

VYSUŠOVÁNÍ ZDIVA III

Publikace je doplněna ilustracemi a je navazujícím pokračováním předešlých dílů. Popisuje možnosti vysušování zdiva a zejména závady a problémy, stejně jako způsob jejich odstranění.
Kde knihu koupit?

IUFAA

Kniha se zabývá jedním z největších objevů v dějinách Egypta, otevřením nevykradené hrobky staroegyptského muzea. Hlavním předmětem činnosti bylo vybudování podzemního domu, jako záchrana Sarkofágovy budovy.
Kde knihu koupit?

OCHRANA PROTI VODĚ

Kniha přináší výběr 100 tradičních, léty prověřených detailů týkajících se problematiky dodatečného odvlhčování zdiva, je určena projektantům, památkářům, architektům a dalším čtenářům se zájmem o tradiční stavitelství.
Kde knihu koupit?

VYSUŠOVÁNÍ ZDIVA I

Osvědčený, odborně erudovaný autor předkládá čtenáři jasně a srozumitelně uspořádané možnosti odstranění vlhkosti s vyzdvižením vhodnosti použití pro každý možný případ.
Kde knihu koupit?

MASTABA

Publikace z české archeologické expedice v Abúsíru popisující mimo jiné objevy v areálu Ptahšepsesovy mastaby, hrobky nejvyššího faraonova vezíra, staré 4500 let.
Kde knihu koupit?

Vlhkost v domě

Máte vlhký sklep nebo dokonce mokré zdi v bytě? Nevíte, jak je možné se vlhkosti zbavit? Pak vám pomůže tato kniha.
Kde knihu koupit?

Knihy v tištěné podobě

Knihy pro čtečky

Kde knihy zakoupit?

Knihy jsou k dostání v nakladatelství GRADA, některé tituly jsou tištěné, jiné lze zakoupit i v digitální podobě pro čtečky.

Kontakt

Na základě vaší žádosti zpracujeme průzkumy a návrhy sanace všech typů budov.