Rekonstrukce památek

Náplň práce ateliéru

Průzkumy a variantní návrhy odvlhčování zdiva a ochrany kostelů, hradů, zámků a dalších historicky hodnotných či památkově chráněných budov před atmosferickými vlivy, zejména pak proti vlhkosti.

rekonstrukce památek Michael Balík
rekonstrukce památek Michael Balík

Co obsahují návrhy ateliéru?

Po pečlivém průzkumu a analýze v terénu navrhneme nejvhodnější metodu sanace daného objektu s citem pro zachování její historické hodnoty.

Samozřejmostí je předpokládaný odhad nákladů, doporučení renomovaných dodavatelů jednotlivých prací, autorský dozor při výkonu prací a doložení všech provedených prací s přesnými rozpočty pro zadavatele díla.

Kostely

Hrady, zámky

Historické památky

Jak probíhá spolupráce s námi

1. Kontakt

Zavolejte nám, nebo napište, popište nám co nejpodrobněji problém, který potřebujete řešit. Díky tomu získáme co nejpřesnější představu o rozsahu práce a navrhneme další postupy.

2. Průzkum a návrh řešení

Setkáme se a v místě realizace provedeme průzkum, zjistíme příčinu problému a na základě poznatků navrhneme nejvhodnější technologii a návrh řešení.

3. Výběr dodavatele a realizace

Dle zvoleného návrhu řešení a typu technologie vybereme odpovídajícího dodavatele.

4. Předání po průběžné kontrole

V průběhu realizace provádíme odborný autorský dozor, který vám dává jistotu jistotu, že veškeré sjednané práce budou provedeny v souladu s naším návrhem a vaším očekáváním.

Kontakt

Na základě vaší žádosti zpracujeme průzkumy a návrhy sanace všech typů budov.