Průzkum a koncepce opatření

Náplň práce ateliéru

Ateliér Ing. Michaela Balíka, CSc. zpracovává průzkumy a variantní návrhy odvlhčování zdiva a ochrany městských i venkovských domů, administrativních budov, kostelů, hradů a zámků proti atmosferickým vlivům. Použití přiměřeného a vhodného způsobu snížení vlhkosti od historických, například vzduchových opatření až po novodobé. Návrhy ochrany fasád, sanace suterénů a návrhy všech typů podlah, omítek a barevných povlaků, teras.

průzkum a koncepce opatření Michael Balík
průzkum a koncepce opatření Michael Balík

Co obsahují návrhy ateliéru?

V ateliéru jsou zpracovávány průzkumy a návrhy sanace všech typů budov a jejich zdiva, vesměs historických, památkově chráněných, ale i budov běžné výstavby, včetně novostaveb.

Po přiměřeném průzkumu reálného stavu budov, zjištění příčin vlhkosti či dalších škodlivých vlivů, navrhujeme ověřené metody k jejich odstranění a jejich budoucí eliminaci. Součástí návrhu je odhad nákladů a doporučení dodavatele prací. V případě potřeby provádíme autorský dozor nad jednotlivými pracemi, kdy poskytujeme záruku za návrh a kvalitu provedení dle předem odsouhlaseného návrhu a objednávky.

Městské domy

Venkovské domy

Administrativní budovy

Jak probíhá spolupráce s námi

1. Kontakt

Zavolejte nám, nebo napište, popište nám co nejpodrobněji problém, který potřebujete řešit. Díky tomu získáme co nejpřesnější představu o rozsahu práce a navrhneme další postupy.

2. Průzkum a návrh řešení

Setkáme se a v místě realizace provedeme průzkum, zjistíme příčinu problému a na základě poznatků navrhneme nejvhodnější technologii a návrh řešení.

3. Výběr dodavatele a realizace

Dle zvoleného návrhu řešení a typu technologie vybereme odpovídajícího dodavatele.

4. Předání po průběžné kontrole

V průběhu realizace provádíme odborný autorský dozor, který vám dává jistotu jistotu, že veškeré sjednané práce budou provedeny v souladu s naším návrhem a vaším očekáváním.

Kontakt

Na základě vaší žádosti zpracujeme průzkumy a návrhy sanace všech typů budov.