O ateliéru

Ateliér Ing. Michaela Balíka CSc.

Ateliér Ing. Michaela Balíka, CSc. vznikl v roce 1998. Ateliér zpracovává průzkumy a návrhy sanace všech typů budov a jejich zdiva, zejména historických, památkově chráněných, ale v poslední době i vadně postavených novostaveb.
Dlouhodobě se zabývá ochranou staveb proti působení vlhkosti a armosférických vlivů. Ve svém projekčním ateliéru zpracoval s vynikajícími výsledky a oceněními již stovky návrhů odvlhčení zdiva ve všech úrovních od posudků přes průzkumy až po realizační projekty.

publikace Michael Balík

Kdo je Ing. Michael Balík CSc.

Vzdělání

  • Fakulta stavební ČVUT, Pozemní stavby
  • Postgraduální studium Dějin umění a architektury na ČVUT
  • Ústav soudního znalectví na VUT v Brně

Zaměstnání/praxe

Téměř 30 let pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚRPMO). Od roku 1987 se účastnil expedic s Českým egyptologickým ústavem Univerzity Karlovy a v této oblasti je činný doposud. Roku 1998 založil soukromý projektový ateliér, v němž působí dodnes. Jeho specializací jsou jednak návrhy na rekonstrukce staveb a jejich ochranu proti všem druhům vlhkosti a atmosférickým vlivům, jednak obnova historických pevnostních systémů. Své zkušenosti pravidelně publikuje a přednáší na odborných konferencích. Je předsedou České společnosti pro odvlhčování staveb při Českém svazu stavebních inženýrů (ČSSI).

Vybrané realizace

Egypt – rekonstrukce Ptahšepsesovy mastaby v Abusíru, zastřešení nevykradeného šachtového hrobu Iufaa

Obnova pevnostních systémů v Terezíně a na Vyšehradě

Jílové izolace jako ochrana zdiva gotického hradu Švihov

Sanace obvodového zdiva chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

Autor odborných publikací

FFUK

Expert ústavu FFUK

ČSSI

Předseda ČSSI

Certifikát

Kontakt

Na základě vaší žádosti zpracujeme průzkumy a návrhy sanace všech typů budov.